Asiantuntemusta vuodesta 1995 - Kiinteistöjuridia - Pitää kiinteistösi kunnossa

Etusivu Palvelut Yhteystiedot

Isännöinti Hallitus- ja yhtiökokoustyöskentely Kiinteistövarallisuuden hoito Muut kiinteistön asiantuntijapalvelut Vuokraus eWalvomo sisäänkirjautuminen

 

Hallitus- ja yhtiökokoustyöskentely
AKHAn jäsen (asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden hallitusasiantuntija)

Suomessa on yli 89 000 asunto-osakeyhtiötä joiden markkina-arvo on yli 250 miljardia euroa. Hyvin usein asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallituksen jäsenet ovat talon osakkaita, jotka hoitavat asunto- tai kiinteistöyhtiön asioita sivutoimisesti. Kun otetaan huomioon hallituksen jäsenien vastuun laajuus tehtävistä ja erilaisista vastuualueista, ei ole aivan sama kuka tai ketkä hallituksessa istuvat ja päättävät taloyhtiön asioista.

Hallitus vastaa ja huolehtii asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Laaja-alaisen hallitus- ja yhtiökokoustyöskentely kokemuksen ansiosta osaamme keskittyä oleelliseen hallintotyöskentelyssä.

Muutamia asioita hallitustyöskentelystä

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluu myös suuri määrä erityistehtäviä, joista yleisimpänä mainittakoon hallituksen ja isännöitsijän toimivalta, sekä yleistä kunnossapitovastuuta koskevat säännökset. Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen on huolehdittava yhtiön hallinnon ja toiminnan, sekä kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Tärkein asia on ymmärtää hallituksen rooli ja toimivalta erittäin keskeisenä organisatorisena toimijana yhteistyössä isännöintitoimiston kanssa asunto-osakeyhtiössä ja tietää, että sen toimet vaikuttavat olennaisesti asunto-osakeyhtiön taloudelliseen tilanteeseen joko positiivisella tai negatiivisella tavalla. Osaavien hallitusjäsenten valinta ja hyvän hallintotavan noudattaminen on erittäin tärkeää asunto- ja kiinteistöyhtiöiden asioissa jo pelkästään hyvän asumisviihtyvyyden takaamiseksi.

Ota yhteyttä ja kysy hallitus- ja yhtiökokoustyöskentely palveluistamme (myös pienille yhtiöille).

 

Isännöinti Liitto Suomen Vahvimmat Suomen Vahvimmat Luotettava Kumppani –yritys
© Kiinteistöjuridia