Asiantuntemusta vuodesta 1995 - Kiinteistöjuridia - Pitää kiinteistösi kunnossa

Etusivu Palvelut Yhteystiedot

Isännöinti Hallitus- ja yhtiökokoustyöskentely Kiinteistövarallisuuden hoito Muut kiinteistön asiantuntijapalvelut Vuokraus eWalvomo sisäänkirjautuminen

 

 

Isännöinti

Asunto- ja kiinteistöyhtiöihin liittyvien lakien syvällinen tunteminen ja laaja kiinteistöosaamisemme takaavat, että pidämme kiinteistönne asiat kunnossa.

Hyvin toimiva asunto- tai kiinteistöyhtiön hallitus on jatkuvasti ajan tasalla taloyhtiössä vallitsevasta tilanteesta ja ryhtyy sen mukaisiin tarvittaviin toimiin. Toteuttajana toimii valveutunut isännöitsijä, joka raportoi toimistaan asunto-osakeyhtiön hallitukselle.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön organisaatiokaavio ja isännöitsijän tehtävistä

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön organisaatiokaavio ja isännöitsijän tehtävistä

Isännöitsijän tehtävien kuvaus luettelemalla ja kertomalla on lähes mahdotonta tehtävien moninaisuuden vuoksi. Tehtävät voidaankin kategorisoida kolmeen ryhmään. Ensimmäisenä on taloudelliset tehtävät ja toisena hallinnolliset tehtävät. Kolmas ja näkyvin tehtäväkategoria isännöitsijällä on kiinteistön kunnossapito. Näistä kolmesta tehtäväkategoriasta voidaan määritellä isännöitsijän tärkein ja oleellisin tehtävä. Tärkein tehtävä on vastata yhtiön toiminnan kokonaisvaltaisesta tehokkuudesta.

Useimmiten asunto- tai kiinteistöyhtiön tulot koostuvat pelkästään osakkailta kerätyistä huoneiston vastikkeista, joilla asunto-osakeyhtiön menot katetaan. Asunto-osakeyhtiön tuloksellisuutta tarkasteltaessa isännöitsijän yksi tärkeimmistä tehtävistä näkyvien tehtävien ohella on ajantasainen vastikevalvonta, jotta asunto-osakeyhtiön menot saadaan katettua. Kiinteistöhallinnan tehokkuutta voidaan mitata muun muassa hoitovastikkeen suuruudella, kiinteistön arvon säilymisenä (joissain tapauksissa arvonnousuna) tai asumisviihtyvyyden laatutasona.

Ota yhteyttä ja kysy isännöintipalveluistamme.


eWalvomo™
-Kiinteistöhallinto 24 h-

eWalvomo™- palvelu on tarkoitettu asoy- ja koy-yhtiöille, jotka haluavat pysyä kiinteistöhallinnon kärjessä. eWalvomo toimii taloyhtiön tietopankkina ympäri vuorokauden, joka on tukena yhtiön operatiivisessa toiminnassa, auttaen kiinteistönomistajaa, asukkaita, hallitusta ja isännöitsijää. Palvelu on kiinteistöhallinnon tulevaisuutta, kysy lisää.


 


Isännöinti Liitto Suomen Vahvimmat Suomen Vahvimmat Luotettava Kumppani –yritys
© Kiinteistöjuridia